SAMEN HOOPVOL (VER)WACHTEN

Ja, ik zorg ervoor dat vluchtelingen niet alleen hoeven te wachten.

Samen (ver)wachten laat iets zien van God en Zijn Liefde voor mensen. Het geeft Hoop voor de Toekomst. Met jouw gift bezoeken wij vluchtelingen, organiseren we activiteiten met hen en ondersteunen we vrijwilligers in het contact. 

Met jouw gift laat je vluchtelingen weten dat door God vergeten zijn, niet bestaat.

Dankjewel!

Stichting Gave | Privacystatement | IBAN: NL85 INGB 0006 9900 56